Děkujeme za zaslání závazné přihlášky

Vaše přihláška byla odeslána. Na Váš email byla současně zaslána zpráva s rekapitulací Vámi zadaných údajů.

Dodatečné změny údajů: Pokud budete potřebovat změnit některé údaje nebo rozsah objednaných služeb z již odeslané přihlášky, nevyplňujte přihlášku znovu, ale požadované změny zašlete e-mailem na adresu info@hgig.cz

Celkovou částku uhraďte ve stanoveném termínu na účet České asociace hydrogeologů, z.s. (IČ 47607653, www.cah-uga.cz), spolupořadatele HGIG kongresů, vedený u České spořitelny, číslo 1935086369/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo přihlášky, které obdržíte v emailu, a do zprávy pro příjemce příjmení osoby, za kterou platíte.

Možnost hromadné platby za více osob

Je možné platit najednou i za více osob, do zprávy pro příjemce ale uveďte jejich jména a jednotlivé zaplacené částky. Každý účastník obdrží daňový doklad na zaplacenou částku u prezence při zahájení kongresu.

Účastníci ze zahraničí

Účastníci ze zahraničí mohou po dohodě s organizátory zaplatit až v hotovosti na místě u prezence. V takovém případě vyplňte online přihlášku, a pak nás prosím včas kontaktujte na e-mailu jvdatel@gmail.com (HG kongres) nebo petr.kycl@geology.cz (IG kongres).

Znovu na Přihlášku.