Děkujeme za zaslání závazné přihlášky

Vaše přihláška byla odeslána. Na Váš email byla současně zaslána zpráva s rekapitulací Vámi zadaných údajů.

Dodatečné změny údajů: Pokud budete potřebovat změnit některé údaje nebo rozsah objednaných služeb z již odeslané přihlášky, nevyplňujte přihlášku znovu, ale požadované změny zašlete e-mailem na adresu info@hgig.cz

Celkovou částku uhraďte ve stanoveném termínu na účet České asociace hydrogeologů, z.s. (IČ 47607653, www.cah-uga.cz), spolupořadatele HGIG kongresů, vedený u České spořitelny, číslo 1935086369/0800. Na částku uvedenou v přihlášce nejprve obdržíte zálohovou fakturu a při prezenci na kongresu řádnou fakturu. Jako variabilní symbol uveďte číslo přihlášky, které obdržíte v emailu, a do zprávy pro příjemce příjmení osoby, za kterou platíte.

Možnost hromadné platby za více osob

Je možné platit najednou i za více osob, do zprávy pro příjemce ale uveďte jejich jména a jednotlivé zaplacené částky. Každý účastník obdrží daňový doklad na zaplacenou částku u prezence při zahájení kongresu.

Účastníci ze zahraničí

Účastníci ze zahraničí mohou po dohodě s organizátory zaplatit až v hotovosti na místě u prezence. V takovém případě vyplňte online přihlášku, a pak nás prosím včas kontaktujte na e-mailu jvdatel@gmail.com (HG kongres) nebo petr.kycl@geology.cz (IG kongres).


Platební údaje

Subjekt: Česká asociace hydrogeologů, z.s.
Adresa: Areál VÚV TGM, P.O.BOX 90, Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha, číslo účtu 1935 086 369 / 0800
IBAN: CZ34 0800 0000 0019 3508 6369
BIC (SWIFT): GIBA CZ PX 
IČO: 47607653
DIČ: CZ47607653 – nejsme plátci DPH
Variabilní symbol: číslo přihlášky, za které provádíte platbu


Znovu na Přihlášku.