Ceník a Závazná přihláška

HGIG kongres Ústí nad Labem 2022 – ceník

Včasná platba do 5.8.2022 (Kč)

Pozdní platba od 6.8.2022 (Kč)

Vložné za účast na obou dnech jednání 7. - 8. 9. 2022

Běžné vložné na oba dny jednání

4 800

5 400

Zvýhodněné vložné na oba dny jednání pro členy ČAH, ČAIG, IAEG, IAH, SAH a SAIG

4 400

4 900

Vložné za účast jen na prvním dnu jednání 7. 9. 2022

Běžné vložné na první den jednání (včetně úvodního setkání 6. 9. 2022 a společenského večera 7. 9. 2022)

3 900

4 400

Zvýhodněné vložné na první den jednání (včetně úvodního setkání 6. 9. 2022 a společenského večera 7. 9. 2022), platí pro členy ČAH, ČAIG, IAEG, IAH, SAH a SAIG

3 500

4 000

Vložné za účast jen na druhém dnu jednání 8. 9. 2022

Běžné vložné na druhý den jednání

2 800

3 200

Zvýhodněné vložné na druhý den jednání, platí pro členy ČAH, ČAIG, IAEG, IAH, SAH a SAIG

2 400

2 800

Bezplatná účast

Bezplatná účast na jednání 7. – 8. 9. 2022
VŠ studenti řádného denního studia nemusí platit vložné a mají účast na přednáškách zdarma. O možné bezplatné účasti dalších osob (seniorů, čestných hostů apod.) rozhoduje organizační výbor. Bezplatní účastnící nemusí mít nárok na všechny kongresové služby.

0

Exkurze 9. 9. 2022, 9-15.00
Platí do vyčerpání kapacit.

Odborná HG exkurze

1 100

Odborná IG exkurze

1 100

Ubytování 6. - 9. 9. 2022 (včetně snídaně), Koleje UJEP
Platí do vyčerpání kapacit.

Samostatný pokoj pro 1 osobu, cena za noc

700

1 lůžko ve dvoulůžkovém pokoji, cena za noc

500


Dodatečné změny údajů: Pokud budete potřebovat změnit některé údaje nebo rozsah objednaných služeb z již odeslané přihlášky, nevyplňujte přihlášku znovu, ale požadované změny zašlete e-mailem na adresu info@hgig.cz

Storno podmínky: při zrušení účasti do 5. 8. 2022 je storno 0 %, zaplacená částka se vrací celá, při zrušení od 6. 8. 2022 je storno 100 % a částka se nevrací. Za přihlášeného účastníka se může zúčastnit vyslaný náhradník.

Ceny jsou uvedeny v konečné výši a neobsahují DPH, pořadatel není plátcem DPH.

Závazná přihláška

Závazná přihláška k účasti na HGIG kongresu, Ústí nad Labem 6. – 9. 9. 2022

  Osobní údaje

  Adresa vystavení daňového dokladu:

  Vybraný kongres:

  Každý účastník má právo účastnit se přednášek a dalších akcí obou kongresů.

  Plná účast na kongresu zahrnuje obdržení všech kongresových materiálů, občerstvení během jednání, a možnost účastnit se všech akcí obou kongresů, včetně úvodního setkání, slavnostního zahájení a večerního programu.


  Vložné na kongres

  Běžné vložné na oba dny jednání (vložné 4800 Kč za celý kongres)Zvýhodněné vložné na oba dny jednání pro členy ČAH, ČAIG, IAEG, IAH, SAH, SAIG * (vložné 4 400 Kč za celý kongres)Bezplatná účast na kongresu **Vložné jen na jeden jednací den

  Vložné jen na jeden jednací den

  Pokud se chcete zúčastnit jen jednoho jednacího dne, vyberte zde první nebo druhý jednací den.

  Rozdělení sekcí do jednacích dnů:

  První den 7. 9. 2022: HG1, HG5, IG6, IG8, IG10, S14, S16
  Druhý den 8. 9. 2022: HG2, HG3, HG4, IG7, IG9, S13, S15.

  Více viz v záložce Program a témata, kde je i jmenovitý seznam příspěvků.

  Běžné vložné na první den jednání 7.9.2022 (včetně úvodního setkání 6.9.2022 a společenského večera 7.9.2022) Běžné vložné na první den jednání 7.9.2022 (včetně úvodního setkání 6.9.2022 a společenského večera 7.9.2022) 0
  Zvýhodněné vložné na první den jednání 7.9.2022 (včetně úvodního setkání 6.9.2022 a společenského večera 7.9.2022) pro členy ČAH, ČAIG, IAEG, IAH, SAH, SAIG Zvýhodněné vložné na první den jednání 7.9.2022 (včetně úvodního setkání 6.9.2022 a společenského večera 7.9.2022) pro členy ČAH, ČAIG, IAEG, IAH, SAH, SAIG 0
  Běžné vložné na druhý den jednání 8.9.2022 Běžné vložné na druhý den jednání 8.9.2022 0
  Zvýhodněné vložné na druhý den jednání 8.9.2022 pro členy ČAH, ČAIG, IAEG, IAH, SAH, SAIG Zvýhodněné vložné na druhý den jednání 8.9.2022 pro členy ČAH, ČAIG, IAEG, IAH, SAH, SAIG 0

  * Zvýhodněné vložné je určené pro členy spolupořadatelských organizací, kteří mají k datu přihlášky řádně zaplaceny všechny členské příspěvky, včetně roku 2022.

  ** VŠ studenti řádného denního studia nemusí platit vložné a mají účast na přednáškách zdarma. O možné bezplatné účasti dalších osob (seniorů apod.) rozhoduje organizační výbor. Bezplatní účastníci nemají nárok na kongresové materiály, občerstvení a účast na večerním programu.


  Exkurze

  Vyberte jen jednu možnost, exkurze se budou konat souběžně ve stejnou dobu:

  Odborná hydrogeologická exkurze 9. 9. 2022 Odborná hydrogeologická exkurze 9. 9. 2022 1 100 Kč
   

  Ústí n. L. - Brná: termální koupaliště, zachycení termální vody hlubokým vrtem, výsledky karotáže technického stavu a hydraulických poměrů ve vrtu. Velké Žernoseky u Litoměřic: velké vodárenské jímání pro významnou část Ústeckého kraje, kvartérní a křídové vrty v prostoru Píšťanského meandru, studny s radiálními sběrači. Vlastislav: zrekonstruovaná úpravna vody a jímací vrty ve složité hrásťovité struktuře jihovýchodního svahu Českého středohoří v drenážní oblasti Modly.

  Odborná inženýrskogeologická exkurze 9. 9. 2022 Odborná inženýrskogeologická exkurze 9. 9. 2022 1 100 Kč
   

  Lokality s IG průzkumy na liniových stavbách (1/13, VRT) v Ústeckém kraji

  Poplatek za účast na exkurzi zahrnuje účast na exkurzi, zajištění odborných výkladů a návštěv lokalit, dopravu účastníků, exkurzního průvodce a zajištění jednoduchého jídla a pití. Předpokládaná doba trvání exkurze je 9-15.00 se zahájením a ukončením v místě konání kongresu.


  Ubytování

  Ubytování nabízíme na vysokoškolských kolejích UJEP v Ústí nad Labem (Klíšská 979/129) v dochozí vzdálenosti od místa jednání (cca 10-15 minut klidné chůze), dvou lůžkové pokoje v tzv. buňkovém systému (příslušenství vždy pro dva pokoje), s možností obsazení dvoulůžkového pokoje jednou nebo dvěma osobami. Počet ubytovaných je limitován volnými kapacitami koleje, pro později přihlášené toto ubytování proto nemůžeme garantovat.

  Součástí ubytování je i snídaně podávaná v menze, v místě jednání kongresu.

  Samostatný pokoj pro 1 osobu, 6. 9. – 7. 9. 2022 Samostatný pokoj pro 1 osobu, 6. 9. – 7. 9. 2022 700 Kč
  Samostatný pokoj pro 1 osobu, 7. 9. – 8. 9. 2022 Samostatný pokoj pro 1 osobu, 7. 9. – 8. 9. 2022 700 Kč
  Samostatný pokoj pro 1 osobu, 8. 9. – 9. 9. 2022 Samostatný pokoj pro 1 osobu, 8. 9. – 9. 9. 2022 700 Kč
  Samostatný pokoj pro 1 osobu, 9. 9. – 10. 9. 2022 Samostatný pokoj pro 1 osobu, 9. 9. – 10. 9. 2022 700 Kč
  1 lůžko ve dvoulůžkovém pokoji, 6. 9. – 7. 9. 2022 1 lůžko ve dvoulůžkovém pokoji, 6. 9. – 7. 9. 2022 500 Kč
  1 lůžko ve dvoulůžkovém pokoji, 7. 9. – 8. 9. 2022 1 lůžko ve dvoulůžkovém pokoji, 7. 9. – 8. 9. 2022 500 Kč
  1 lůžko ve dvoulůžkovém pokoji, 8. 9. – 9. 9. 2022 1 lůžko ve dvoulůžkovém pokoji, 8. 9. – 9. 9. 2022 500 Kč
  1 lůžko ve dvoulůžkovém pokoji, 9. 9. – 10. 9. 2022 1 lůžko ve dvoulůžkovém pokoji, 9. 9. – 10. 9. 2022 500 Kč

  Rekapitulace

  Vložné celkem: 0
  Ubytování celkem: 0
  Částka za vložné a ubytování celkem: 0

  Celkovou částku uhraďte ve stanoveném termínu na účet České asociace hydrogeologů, z.s. (IČ 47607653, www.cah-uga.cz), spolupořadatele HGIG kongresu, vedený u České spořitelny, číslo 1935086369/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo přihlášky, které obdržíte v emailu, a do zprávy pro příjemce příjmení osoby, za kterou platíte. Každý účastník obdrží daňový doklad na zaplacenou částku u prezence při zahájení kongresu, vystavený Českou asociací hydrogeologů, z.s. V případě potřeby můžeme na požádání zaslat zálohovou fakturu.

  Možnost hromadné platby za více osob

  Je možné platit najednou i za více osob, do zprávy pro příjemce ale uveďte jejich jména a jednotlivé zaplacené částky, jako VS uveďte jedno z čísel přihlášek, které budete najednou platit. Můžete i poslat hromadnou přihlášku za několik osob z jedné organizace na e-mail info@hgig.cz, kde uvedete všechny potřebné údaje podle online formuláře za všechny přihlašované účastníky.

  Možnost platby v hotovosti u prezence

  Účastníci ze zahraničí, případně z vážných důvodů i další zájemci, mohou po dohodě s organizátory zaplatit až v hotovosti na místě u prezence. V takovém případě vyplňte online přihlášku, a pak nás prosím včas kontaktujte.