KontaktyS organizačními dotazy (přihlášky, zasílání abstraktů příspěvků, platby apod.) se obracejte na sekretariát kongresu, pro řešení odborných záležitostí na předsedy vědeckých výborů obou kongresů.

Sekretariát kongresu: Česká geologická služba, HGIG kongres 2022, Ivana Faflíková, Klárov 3, 118 21 Praha 1,

Vědecký výbor HG kongresu: RNDr. Josef V. Datel, Ph.D., jvdatel@gmail.com, tel. +420 604381243
Vědecký výbor IG kongresu: Ing. Petr Kycl, petr.kycl@geology.cz, tel. +420 724730954