Program kongresů

Program bude průběžně upřesňován. Pořadatelé si vyhrazují jeho změny podle vyvíjející se epidemiologické situace.

6. 9. 202216.00 – 20.00 Prezence účastníků, úvodní podvečerní setkání
7. – 8. 9. 2022Hlavní jednací dny
9. 9. 20228.30 – 15.00 Odborné exkurze

Srdečně zveme odborníky a studenty oborů hydrogeologie, inženýrská geologie a dalších aplikovaných geologických disciplín k účasti na tradičním odborně-společenském setkání. Cílem je zhodnotit vývoj v našich oborech za uplynulé roky a prodiskutovat jejich budoucí směřování. Odborná veřejnost z celé České republiky se sejde opět po 5 letech od posledních kongresů v roce 2017 v Brně. Změny světa a společnosti, kterými procházíme v poslední době, zvýrazňují nutnost široké mezioborové spolupráce při řešení výzkumných a průzkumných úkolů aplikované geologie, při efektivním využívání přírodních zdrojů a zajišťování ochrany životního prostředí. Proto jsou na kongresech vítáni i kolegové z mnoha dalších blízkých a souvisejících oborů – zvláště z užité geofyziky, ložiskové geologie, sanačních technologií, hydrogeochemie, stavebnictví a geotechniky, hydrologie a vodního hospodářství či dálkového průzkumu Země. Kongresy jsou určeny pro odborníky z firem, výzkumných institucí, vysokých škol i orgánů státní správy a samosprávy všech stupňů. Novinkou kongresu je záměr studentské sekce, pokud bude ze strany studentů zájem.

Jednání je naplánováno do moderních prostor kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1. Hlavní jednací dny budou 7. a 8. září 2022. Součástí programu je i řada doprovodných akcí: společenský večer, ochutnávka vín, odborné exkurze, budou předána ocenění za celoživotní přínos oborům inženýrská geologie a hydrogeologie, sejdou se valné hromady některých profesních organizací aj.

Bohužel nevíme, jak se bude v letošním roce vyvíjet situace kolem covidu. Pevně doufáme, že konání kongresů nebudou bránit žádná striktní omezující opatření ani výrazně nepříznivá situace v šíření viru. Přesto přijímáme určitá opatření, aby se kongresů mohli v případě potřeby aspoň na dálku zúčastnit ti kolegové, kteří z nejrůznějších důvodů nebudou moci osobně přijet: Plánujeme, že kongresové příspěvky a prezentace budou online k dispozici pro všechny účastníky, a i po jeho skončení je bude možné za stanovených podmínek stáhnout na stránkách hlavních pořadatelů. Možnosti budou upřesňovány průběžně podle vývoje situace.