Hydrogeologická exkurze

Čištění studny s radiálními sběrači RA 1, Velké Žernoseky

Upozornění na autorská práva

Zveřejněno díky souhlasu společností Vodní zdroje a.s. a Severočeské vodovody a
kanalizace a.s.