Odborní garanti témat HG kongresu

Téma 1

Regionální hydrogeologický průzkum a dopady klimatické změny na vodní zdroje

Hlavní odborný garant: Renata Kadlecová (renata.kadlecova@geology.cz)
Ostatní odborní garanti: Jiří Bruthans, Martin Milický, Zbyněk Hrkal

Téma 2

Metodika a technika hydrologického a hydrogeologického výzkumu a průzkumu, standardizace průzkumných prací

Hlavní odborný garant: Radim Ptáček (ptacek@geooffice.cz)
Ostatní odborní garanti: Tomáš Charvát, Jakub Průša, Svatopluk Šeda, Hana Tůmová

Téma 3

Využívání a ochrana zdrojů podzemních vod, vodárenství, jakost a úprava vod, komunální hydrogeologie

Hlavní odborný garant: Jakub Průša (Jakub.Prusa@scvk.cz)
Ostatní odborní garanti: Zdeněk Pištora, Radim Ptáček, Svatopluk Šeda, Eliška Škařupová

Téma 4

Kontaminace vod a horninového prostředí, analýza rizik, sanační zásahy, transportní modely

Hlavní odborný garant: Barbora Topinková (barbora.topinkova@sgs.com)
Ostatní odborní garanti: Jiří Čížek, Tomáš Charvát, Jiří Kubricht, Naďa Rapantová, Květoslav Vlk

Téma 5

Využívání geotermální energie, termální a minerální vody

Hlavní odborný garant: Tomáš Vylita (vylita@email.cz)
Ostatní odborní garanti: Josef Vojtěch Datel, Zbyněk Hrkal

Téma 13

Využití metod užité geofyziky, dálkového průzkumu a dalších moderních metod v HG

Hlavní odborný garant: Jaroslav Bárta (barta@gimpuls.cz)
Ostatní odborní garanti: Martin Procházka

Téma 14

Úkoly hydrogeologie a inženýrské geologie při těžbě nerostných surovin a odstraňování následků důlní činnosti, podzemní voda a stavby

Hlavní odborný garant: Naďa Rapantová (nada.rapantova@vsb.cz)
Ostatní odborní garanti: Daniil Belokopytov, Radim Ptáček, Martin Šrot

Téma 15

Výzkum a průzkum hlubinných úložišť radioaktivního odpadu z HG pohledu

Hlavní odborný garant: Martin Milický (progeo@1progeo.cz)
Ostatní odborní garanti: Naďa Rapantová, Lenka Rukavičková

Téma 16

Profesní samospráva, etika v odborné práci a podnikání, výuka aplikované geologie na středních a vysokých školách, celoživotní vzdělávání

Hlavní odborný garant: Svatopluk Šeda (seda@fingeo.cz)
Ostatní odborní garanti: Jiří Čížek, Josef Vojtěch Datel, Jaroslav Bárta