Podmínky pro ukládání a zpracování osobních údajů

Vyplněním a odesláním formuláře výslovně souhlasím s tím, aby organizační výbor HG a IG kongresů a jeho vědecké výbory (dále jen výbory kongresů), uchovávaly a zpracovávaly mé výše uvedené osobní údaje v rozsahu nezbytném pro pro účely pořádání vědeckých kongresů v roce 2022 v Ústí nad Labem.

Výslovně souhlasím s tím, aby výbory kongresů uchovávaly a zpracovávaly tyto mé osobní údaje:

 • e-mailovou adresu za účelem zasílání veškerých sdělení týkajících se pořádání kongresů, podrobnějších informací o kongresech, vedení evidence přihlášek a k organizačním účelům.
 • telefonní číslo za účelem okamžité komunikace v případě mimořádné situace, např. zrušení přednášky, posunu termínů, organizačních informací ke konání kongresů, upozornění sms na zaslání důležitých dokumentů, nebo na nové informace na webových stránkách kongresů.
 • adresu bydliště, nebo pracoviště, za účelem zasílání informací, nebo sdělení souvisejících s pořádáním HGIG kongresů a  za účelem zajištění ubytování.
 • datum narození za účelem zajištění ubytování
 • číslo občanského průkazu za účelem zajištění ubytování.

Souhlasím dále s tím, aby mé osobní údaje v nejmenším možném rozsahu uchovávaly a zpracovávaly i níže uvedení zpracovatelé, ovšem výhradně za podmínky, že takové uchovávání a zpracovávání mých osobních údajů bude činěno pouze pro účely řádného plnění povinností Společenství:

 • poskytovatel softwaru používaného nebo využívaného výbory kongresu a osoby pověřené zpracováním údajů ze zaslaných přihlášek, nebo dotazů
 • osoby pověřené administrací webových stránek a správou databází

Jsem si vědom/-a, že mám právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 •  požadovat po výborech kongresů informaci, jaké mé osobní údaje uchovává a zpracovává,
 • požadovat po výborech kongresů aktualizaci nebo opravu osobních údajů,
 • požadovat po výborech kongresů výmaz mých osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním mých osobních údajů obrátit se na výbory kongresů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.