Přihláška

Vložné, exkurze, cena ubytování


Cena za účast na kongresu zatím není stanovena. V současné době probíhají jen nezávazné předběžné přihlášky a přihlašování příspěvků. Přesná výše vložného bude stanovena ve druhém cirkuláři na přelomu dubna a května 2022, kdy budou otevřeny i závazné přihlášky a možnost plateb. Bude snaha udržet běžné vložné zhruba na úrovni minulého kongresu před 5 lety v Brně, tj. kolem 4 500 – 5 000 Kč, což by mělo zahrnout všechny náklady kongresu, včetně občerstvení v průběhu jednání a společenského večera. Platba za exkurzi 3. den bude stanovena zvlášť, cca do 1 000 Kč. Co se týče možností ubytování, v jednání je ekonomické ubytování na ústeckých kolejích, s předpokladem kolem 600 – 800 Kč za noc se snídaní.

Registrace příspěvků a předběžné přihlašování k účasti

Abstrakty příspěvků posílejte zde, přes online formulář. Příspěvky projdou recenzním posouzením ve vědeckých výborech obou kongresů, a o jejich přijetí a o způsobu zařazení do programu kongresů (ústní příspěvek, poster) budou autoři informováni do 30. dubna 2022. Příspěvek bude moci být prezentován, pokud aspoň jeden autor bude řádným účastníkem aspoň jednoho z obou kongresů. Do 30. června 2022 pak bude možnost poslat plné verze příspěvků do elektronického sborníku kongresů, který obdrží všichni účastníci.

Zaslání abstraktu příspěvku
    ústní příspěvek - rozsah vystoupení cca 10-15 minut, plný rozsah příspěvku v elektronickém sborníku.
    poster - vystavení posteru o rozměrech do velikosti A0 v předsálí po oba jednací dny, plný rozsah příspěvku v elektronickém sborníku.
    krátké sdělení - rozsah vystoupení do 3 minut (upozornění na zajímavý projekt, výsledky, publikaci, akci, postup apod., s uvedením zdroje dalších informací), plný rozsah příspěvku v elektronickém sborníku.

    Do abstraktu můžete napsat ještě: 2500 znaků. Pole si zvětšíte zatažením za pravý dolní roh.